Savaşlar

Your blog category

Savaşlar

Prusya Kökenli Eğitim Sistemi Modeli- Polonyanın parçalanmasından günümüze – Prussian Origin Education System Model – From the disintegration of Poland to the present day

Prusya(Almanya), Avusturya ve Rusya 5 Ağustos 1772 de Lehistan ve Litvanya Birliğini(Polonya) parçaladılar. Almanlar ele geçirdikleri topraklarda kalıcı hakimiyet kurmak

Read More
Translate »